Troeven

 • Exclusiviteit:
  Het beheer van mede-eigendommen is tijdrovend specialistenwerk geworden. SyndicBuro.be spitst zich daarom uitsluitend toe op dit beheer, los van andere vastgoedactiviteiten zoals verkoop, verhuur…
 • Transparantie, duidelijkheid, correctheid:
  Vertrouwen tussen de mede-eigenaars en de syndicus is essentieel en kan maar groeien door een transparant, duidelijk en correct beheer. Daarom zorgt SyndicBuro.be voor duidelijke en correcte informatie, een transparante boekhouding en overzichtelijke gedetailleerde afrekeningen.
 • Permanentie en bereikbaarheid:
  Een syndicus moet ook buiten de kantooruren bereikbaar blijven voor eventuele noodgevallen. SyndicBuro.be is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.
 • Uitgebreid netwerk van leveranciers en aannemers:
  Dankzij het groeiende aantal mede-eigendommen en door de schaalgrootte van de groep kan SyndicBuro.be een beroep doen op talrijke bekwame leveranciers en aannemers, en dit tegen gunstige voorwaarden.
 • Periodieke controlebezoeken aan de gebouwen:
  ‘Beheren’ is een werkwoord en beperkt zich niet tot het beheer vanuit het kantoor. SyndicBuro.be brengt regelmatig plaatsbezoeken waarbij de staat van de gemeenschappelijke delen en installaties wordt gecontroleerd.
 • Regelmatig overleg met de raad van mede-eigendom of contactpersonen in het gebouw:
  Goed beheer beperkt zich niet tot een eenmalige interventie op de jaarvergadering. SyndicBuro.be overlegt regelmatig met de raad van mede-eigendom of met de contactpersonen ter plaatse. Op die manier blijft SyndicBuro.be op de hoogte van de actuele toestand van het gebouw.
 • Deskundigheid en bijscholing:
  Een syndicus kan pas goed fungeren wanneer hij de wet op de mede-eigendom grondig kent en ook notie heeft van andere wettelijke bepalingen (bouwwetgeving, technische reglementeringen, verzekeringen…). Bijscholing is een must. SyndicBuro.be neemt daarom regelmatig deel aan bijkomende opleidingen en vormingen.
 • Forfaitaire vergoeding van de beheerskosten:
  SyndicBuro.be hanteert vaste prijzen, met inbegrip van de administratiekosten en vrij van btw. Er kan dus nooit verwarring zijn over welke prestaties van de syndicus in zijn ereloon begrepen zijn.


  Overtuigd? Wenst u bijkomende inlichtingen? Neem dan vandaag nog contact op of kom eens langs!