Rol van een syndicus

De wettelijke bepalingen van toepassing op het beheer van mede-eigendommen worden talrijker en wijzigen voortdurend. In het beheer is een cruciale rol weggelegd voor de syndicus. Hij staat immers in voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeenschappelijke delen en installaties. Ook zijn takenpakket wordt almaar omvangrijker en belangrijker. Bovendien is hij steeds verplicht om verantwoording af te leggen. Dat zijn de redenen waarom men terecht kiest voor een gespecialiseerd beheer en een beroep doet op een professioneel, bekwaam en ervaren iemand. SyndicBuro.be profileert zich prominent in deze sector. Het kantoor staat garant voor een professioneel en accuraat dagelijks beheer.